東京都健康安全研究センター
Tình trạng phát sinh bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Tokyo

Bệnh truyền nhiễm phải lưu ý hiện nay

Hiện nay, ở thủ độ Tokyo không có bệnh truyền nhiễm phải lưu ý.

Giám sát bệnh truyền nhiễm

Tuần báo bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Tokyo được phát hành hàng tuần cho biết kết quả điều tra tình trạng phát sinh bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Tokyo.

Số cũ (PDF)

 

Phản hồi và biện pháp được quy định theo pháp luật

Ở Nhật, các điều tra và phản hồi, biện pháp đối với bệnh nhân lây nhiễm bệnh truyền nhiễm được quy định bởi pháp luật sẽ được cơ quan hành chính thực hiện dựa theo pháp luật.

Luật bệnh truyền nhiễm

Luật bệnh truyền nhiễm là luật chỉ định bệnh truyền nhiễm có sức lây nhiễm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh mạng và sức khỏe, chỉ ra phương pháp dự phòng bệnh đó cũng như cách ngăn chặn lây nhiễm lan rộng.

Giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm và phản hồi của cơ quan hành chính khi phát sinh bệnh nhân được quy định.

Giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm là gì

Giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm được tiến hành với mục đích ngăn chặn phát sinh và ngăn chặn lây lan bệnh truyền nhiễm bằng cách nắm rõ, phân tích, cung cấp thông tin về tình trạng phát sinh bệnh truyền nhiễm.

Giám sát dịch tễ học bệnh truyền nhiễm quy định “Bệnh truyền nhiễm mà tất cả bác sỹ phải báo cáo” nếu bác sỹ – bác sỹ thú y đã chẩn đoán và “Bệnh truyền nhiễm phải được giám sát viên báo cáo” yêu cầu báo cáo về bệnh nhân đã được chẩn đoán ở cơ quan báo cáo chỉ định (cơ quan y tế được chỉ định)

Thống kê các thông báo và báo cáo được tập trung ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và việc phát đi lưu ý hay cung cấp thông tin về tình trạng lưu hành ở các địa phương sẽ được tiến hành.

Lưu ý – Cảnh báo

Trường hợp cảnh báo từ bệnh đối tượng nắm rõ cơ quan y tế được chỉ định vượt quá mức nhất định thì tổ chức tự trị sẽ phát ra lệnh lưu ý và cảnh báo.

 • Thông báo lưu ý: Trước khi lưu hành, khả năng phát sinh lưu hành rộng trong vòng 4 tuần sắp tới là cao. Sau phát sinh lưu hành, lưu hành được cho là tiếp tục kéo dài.
 • Cảnh báo: khi lưu hành rộng được cho là phát sinh hay tiếp tục kéo dài

Phản hồi của cơ quan hành chính khi phát sinh bệnh nhân

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe nhận báo cáo từ cơ quan y tế sẽ tiến hành điều tra hỏi đáp từ bệnh nhân, người nhà và những người có liên quan. Dựa trên kết quả điều tra mà khuyến khích người bị nghi lây nhiễm đi khám. Ngoài ra, các biện pháp nhập viện, khử trùng tùy vào loại bệnh, tình trạng bệnh cũng được tiến hành.

Bệnh truyền nhiễm loại 1 / Bệnh truyền nhiễm có sức lây nhiễm, tính nguy hiểm cực cao từ mức độ nghiêm trọng trong trường hợp mắc bệnh (xuất huyết Ebola, dịch hạch v.v.)

 • Hạn chế giao thông
 • Điều tra hoạt động
 • Nhập viên theo nguyên tắc (Nhà nước chịu chi phí y tế)
 • Khử trùng đồ dùng, nơi sinh sống v.v.

Bệnh truyền nhiễm loại 2 / Bệnh truyền nhiễm có sức lây nhiễm, tính nguy hiểm cao từ mức độ nghiêm trọng trong trường hợp mắc bệnh (lao, MERS, v.v.)

 • Điều tra hoạt động
 • Nhập viên tùy tình trạng (Chi phí y tế khi nhập viện được thanh toán công phí)
 • Khử trùng đồ dùng v.v.

Bệnh truyền nhiễm loại 3 / Bệnh truyền nhiễm có sức lây nhiễm, tính nguy hiểm ở mức độ nghiêm trọng trong trường hợp mắc bệnh không cao nhưng có thể lây nhiễm cộng đồng (bệnh tả, bệnh nhiễm khuẩn E.coli v.v.)

 • Điều tra hoạt động
 • Hạn chế làm việc với ngành nghề đặc định
 • Khử trùng đồ dùng v.v.

Bệnh truyền nhiễm loại 4 / Bệnh truyền nhiễm qua động vật, đồ ăn thức uống v.v. (sốt vàng, bệnh chó dại v.v.)

 • Điều tra hoạt động
 • Tiến hành khử trùng bao gồm xử lý động vật

Bệnh truyền nhiễm loại 5 / Bệnh truyền nhiễm phòng ngừa phát sinh rộng rãi bằng cách thu thập và công khai thông tin (sởi, cúm mùa v.v.)

 • Điều tra hoạt động

Bệnh truyền nhiễm chỉ định, bệnh truyền nhiễm mới, cúm kiểu mới v.v.

 • Hạn chế đi lại
 • Điều tra hoạt động
 • Nhập viện theo nguyên tắc (Chi phí y tế là công phí)
 • Khử trùng đồ dùng, nơi sinh sống v.v.
本ホームページに関わる著作権は東京都健康安全研究センターに帰属します ご利用にあたって
© 2024 Tokyo Metropolitan Institute of Public Health. All rights reserved.